Send oss en forespørsel

Elektrotermografering

Hva skjer under kontrollen hjemme hos deg

Hva er elektrotermografi?

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr. Metoden er berøringsfri og utføres når anlegget er i drift.

Instrumentet som brukes er en type kamera med infrarød teknikk (IR) som omdanner infrarød stråling/varmebilder (IR-bilder) til bilder som viser temperaturvariasjoner. Unormalt høye temperaturer betraktes som avvik og IR-bildet blir analysert for deretter å inngå i en avviksrapport. Dette utføres som en del av el-kontrollen eller det kan utføres som en selvstendig kontroll.

Kontroll av el-tavler og utstyr

Brann og driftstans som skyldes feil i elektriske anlegg kan forebygges ved å innføre termografering som en jevnlig del av et kontrollprogram.

Dette vil blant annet bidra til å:

  • Oppdage varmgang i koplinger
  • Avdekke komponentfeil
  • Registrere feilbelastninger
  • Forebygge brann i el-tavler

Sertifisert personell

Elektrotermografi kan bare utføres av sertifisert personell. Vår termografør er NEK 405 sertifiserte og kan utføre oppdrag i hele fylket, men i hovedsak i Flora Kommune og Bremanger Kommune.

TA KONTAKT MED OVE RONNY

910 07 188

overonny@ferstadinstallasjon.no